fbpx

Quy trình tổ chức, triển khai chương trình đào tạo

You are here:
< All Topics

Quy định chung

Tiêu chuẩn tác phong giảng viên

Quy trình hoạt động đào tạo luôn thực hiện theo 3 bước

Bước 1: Trước chương trình

Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình tiến hành nhận yêu cầu đào tạo, tổ chức khảo sát, xây dựng nội dung và thống nhất với đối tác trước khi triển khai chương trình.

Phiếu thông tin đào tạo

Khảo sát trước đào tạo

Phiếu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo

Checklist thiết bị, dụng cụ

Hướng dẫn setup không gian tổ chức đào tạo, huấn luyện

 

Bước 2: Trong chương trình

Đội ngũ giảng viên triển khai chương trình đào tạo theo kế hoạch đã định, thường xuyên cập nhật kết quả công việc vào bản STARS.

STARS triển khai chương trình đào tạo

Hướng dẫn đăng tin bài về chương trình

 

Bước 3: Sau chương trình

Phiếu đánh giá bài giảng

Phiếu tổng kết chương trình

Bình luận
Next Hướng dẫn thành viên mới
Table of Contents