fbpx

Tổng hợp công cụ, phương tiện giảng dạy

You are here:
< All Topics

Tổng hợp công cụ, phương tiện giảng dạy hiệu quả dành cho giáo viên, giảng viên

Quy trình, kịch bản

Kịch bản lửa trại chủ đề “Ánh lửa tình bạn”

Bài tập, trò chơi

Video, hướng dẫn tổ chức các trò chơi đội nhóm

Trò chơi team building lửa trại

16 trò chơi trước khi vào lớp cho học sinh tiểu học

Bài tập hoán đổi vị trí

Bài hát

Bài hát sinh hoạt tập thể, lửa trại

Âm nhạc

Nhạc sử dụng trong chương trình đào tạo, sự kiện

Nhạc Team Building

Bài test

Test tính cách VAKAd

Test phong cách DISC

Test phong cách MBTI

Test 9 loại hình thông minh

Định hướng nghề nghiệp Holland

Phần mềm, công cụ

Phần mềm Mindmap Mindjet 2020

Phần mềm trình chiếu video

Phần mềm trình chiếu ảnh

Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược online

Bình luận
Previous Tư liệu, hướng dẫn phát triển chuyên môn
Table of Contents