fbpx

Hướng dẫn thành viên mới

You are here:
< All Topics

Chào mừng bạn gia nhập VINSKILLS. Sau đây là những chỉ dẫn và thông tin cần thiết giúp bạn nhanh chóng hòa nhập môi trường và công việc của VINSKILLS.

Để xem được chi tiết các nội dung hướng dẫn dưới đây, bạn hãy bắt đầu bằng việc truy cập vào tài khoản cá nhân tại trang Đăng nhập và quay lại bài viết này.

 

Giới thiệu về VINSKILLS

Xem Sử ký ghi lại các dấu mốc và kết quả quan trọng của Vinskills

Xem Hồ sơ năng lực và giới thiệu về Vinskills

Các quy định chung

Thực hiện theo Nội quy tại đây

Thực hiện Tiêu chuẩn tác phong giảng viên theo hướng dẫn tại đây

Thông tin liên hệ nội bộ

Danh sách và thông tin liên hệ (SĐT, Email, FB cá nhân…) của các thành viên VINSKILLS

Hướng dẫn làm việc

Xem Hướng dẫn bắt đầu công việc trong 90 ngày đầu tiên tại đây

Xem Mô tả công việc tại đây

Bình luận
Previous Quy trình tổ chức, triển khai chương trình đào tạo
Next Hướng dẫn đăng nhập tài khoản cá nhân
Table of Contents