fbpx

Tư liệu, hướng dẫn phát triển chuyên môn

You are here:
< All Topics

Các bài viết tham khảo phát triển chuyên môn, xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả.

Cấu trúc hệ thống giáo dục và khung trình độ giáo dục Việt Nam

Mô hình ADDIE thiết kế chương trình đào tạo hiệu quả

Chu trình Học qua trải nghiệm 5T

Thông tư 32 về Chương trình giáo dục phổ thông mới

12 giá trị sống Unesco

 

 

Bình luận
Previous Tư liệu đào tạo, tổ chức chương trình
Next Tổng hợp công cụ, phương tiện giảng dạy
Table of Contents