Làm thế nào tự học hiệu quả? Hãy dùng công thức 5W1H2C5M

Tự học là cần thiết với rất nhiều người vì chẳng có một trường nào trên thế giới này có thể dạy mọi thứ trong thời gian giới hạn của khóa học.

Với sinh viên thì kỹ năng này càng quan trọng hơn, vì nếu không sớm tự học thì sau tốt nghiệp sẽ có thể là… thất nghiệp do “thiếu đủ thứ” và ỷ lại nhà trường.

Để học sinh, sinh viên tự học đạt hiệu quả, theo tôi, cần phải tự xây dựng kế hoạch hoặc được hướng dẫn để lập mục tiêu thật “SMART” (thông minh) bao gồm các yếu tố:

 • Specific: Thiết lập mục tiêu cụ thể
 • Measurable: Đặt mục tiêu đo lường được
 • Attainable: Đặt mục tiêu có thể đạt được
 • Realistic: Đặt mục tiêu có tính thực tế
 • Time-bound: Đặt mục tiêu có thời hạn

>> Xem thêm bài viết: 7 Bí quyết đặt mục tiêu hiệu quả hơn

Bên cạnh đó là một bản kế hoạch chi tiết cho việc tự học và cần được xây dựng theo công thức “5W1H2C5M”. Người muốn tự học để đạt mục tiêu cần trả lời những câu hỏi:

 • Why: Tại sao phải tự học? (Tự học để làm gì?);
 • What: Tự học những gì? (Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm…);
 • Where: Tự học ở đâu? (Thư viện, trên Internet…);
 • When: Tự học khi nào? (Ngoài giờ học chính ở trường thì tự học khi nào?);
 • Who: Tự học với ai? (Ai hỗ trợ? Ai học cùng?…);
 • How: Tự học như thế nào?;
 • Control: Cách thức kiểm soát việc tự học? (App nhắc nhở việc tự học);
 • Check: Phương pháp kiểm tra việc tự học? (Tự kiểm tra, qua app…);
 • Man: Nguồn nhân lực để kết nối, hỗ trợ trong tự học là gì?;
 • Money: Tài chính để có thể tự học đạt hiệu quả? (Mua tài liệu, đăng ký khóa học trên Internet…);
 • Material: Tài liệu để tự học? (Sách, giáo trình…); Trang thiết bị để tự học? (Máy tính, điện thoại thông minh…);
 • Method: Phương pháp để tổ chức tự học.

Tự học không phải là một kỹ năng có thể dễ dàng hình thành trong thời gian ngắn nếu không có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chính vì vậy, nhiều lúc cần khoan bắt tay ngay vào việc tự học nếu chưa có mục tiêu, kế hoạch. Vì nếu thất bại trong tự học sẽ càng khó vực dậy việc học hành để đạt được hiệu quả.

(Nguyễn Quốc Vỹ – Quy Nhơn)