Tổng hợp tin bài viết về Vinskills từ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Tổng hợp link bài viết của các đơn vị Vinskills đã tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện, giao lưu chia sẻ về kỹ năng trên toàn quốc.

(Thành viên Vinskills hoặc thành viên truy cập web nếu biết thêm các tin bài khác hãy chia sẻ link vào phần bình luận)

Cơ quan, doanh nghiệp

Công đoàn Hà Nội: http://congdoanhanoi.org.vn/trangchitiet.aspx?idtin=417861&group=1196

Lớp Kỹ năng hùng biện – Viện kiểm sát Hà Nội: http://trungtamkynangmem.edu.vn/2019/09/04/ky-nang-hung-bien-cua-kiem-sat-vien/

Hội PN Ba Đình: https://badinh.hanoi.gov.vn/tin-noi-bat/-/view_content/4027590-ba-dinh-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3.html

BVĐK Thái Bình: http://bvdktinhthaibinh.vn/Portal/News-Detail/vi-VN/c92p502/Le-ki-niem-ngay-Quoc-te-phu-nu-8-3-va-noi-chuyen-chuyen-de-%E2%80%9CVan-hoa-ung-xu-va-nghe-thuat-giu-gin-hanh-phuc-gia-dinh%E2%80%9D.htm

AVT: https://avt.edu.vn/tin-tuc/su-kien-noi-bat/chuyen-de-dao-tao-thiet-lap-va-bam-duoi-muc-tieu.html

Học viện, trường học

Tập huấn giảng viên HV Nông nghiệp VN: https://chuyengia.vnua.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-khac/tap-huan-phuong-phap-giang-day-ky-nang-mem-33202.html

Chương trình ĐH Tây Nguyên (2018):

http://tn.ttn.edu.vn/khoasupham/index.php/2012-12-06-22-51-13/tin-tuc/251-ky-nang-mem-thoi-hoi-nhap

Kỹ năng mềm sinh viên Học viện Nông nghiệp VN: https://gdqp.vnua.edu.vn/preview/newid/33086.html

Kỹ năng mềm sinh viên ĐH Mỏ – Địa chất: http://humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=6869

Chương trình khác

Miss Teen 2005: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/20-miss-teen-hoc-cach-lam-duyen-voi-doi-tay-556751.tpo?

https://euro.thethaovanhoa.vn/euro-2016/miss-teen-ngay-dau-tai-tuan-chau-n20111031060054600.htm?