90 tình huống thi giáo viên chủ nhiệm giỏi và đáp án

Vinskills sưu tầm và xin gửi tới thầy cô bài viết tổng hợp tình huống sư phạm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi để thầy cô cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp những tình huống sư phạm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết để có thêm tài liệu ôn thi.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/11/Tinh-huong-thi-giao-vien-gioi-va-tra-loi.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]