Tiêu chuẩn tác phong giảng viên, giáo viên

Quy định tiêu chuẩn cần đạt của giảng viên, giáo viên đào tạo kỹ năng sống bao gồm: trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp, tác phong, phẩm chất…

Áp dụng: từ 01/01/2019

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/6.-Chuan-nang-luc-tac-phong-giao-vien-KNS.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *