Download Thư viện bài giảng điện tử tất cả cấp học từ Mầm non lên THPT của Bộ và Sở GD-ĐT

Vinskills sưu tầm và chia sẻ tới quý thầy cô và phụ huynh cùng các em học sinh bộ Thư viện bài giảng điện tử và công cụ giảng dạy của tất cả các cấp học từ Mầm non tới Trung học phổ thông để thầy cô có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình giảng dạy.

Với bộ thư viện bài giảng này, thầy cô có thể tham khảo phát triển bài giảng của mình, phụ huynh và các em học sinh có thêm lựa chọn nguồn tư liệu học tập uy tín và có chất lượng cao.

Kho thư viện bài giảng điện tử của Bộ GD-ĐT

Nhà trẻ (58)

Lớp 3 Tuổi (18)

Lớp 4 Tuổi (58)

Lớp 5 Tuổi (185)

Lớp 1 (84)

Lớp 2 (107)

Lớp 3 (187)

Lớp 4 (264)

Lớp 5 (284)

Lớp 6 (310)

Lớp 7 (292)

Lớp 8 (329)

Lớp 9 (327)

Lớp 10 (335)

Lớp 11 (287)

Lớp 12 (190)

Tổng hợp kho bài giảng của Bộ GD- ĐT tại đây

Kho thư viện bài giảng điện tử được cung cấp bởi Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương

Bậc Mầm non

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  CD phần mềm Violet

04.  Phần mềm Promethean

05.  Học liệu VTV7

Bậc Tiểu học

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  Thư viện bài giảng Violet

04.  CD phần mềm Violet

05.  Phần mềm Promethean

06.  Phần mềm AICBook

07.  Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh Tiểu học

Bậc Trung học cơ sở

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  Thư viện bài giảng Violet

04.  CD phần mềm Violet

05.  Phần mềm Promethean

06.  Phần mềm AICBook

07.  Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh THCS

Bậc Trung học phổ thông

01.  Tài liệu hướng dẫn sử dụng

02.  Thư viện bài giảng powerpoint

03.  Thư viện bài giảng Violet

04.  CD phần mềm Violet

05.  Phần mềm Promethean

06.  Phần mềm AICBook

07.  Học liệu VTV7

08. Sách Giáo khoa tiếng Anh THPT

(Nguồn: tổng hợp)