Thông tin liên hệ thành viên nội bộ

[Nội dung dành riêng cho thành viên nội bộ Vinskills]

Thông tin liên hệ cá nhân các thành viên Vinskills bao gồm Tên, Số điện thoại, Email, Facebook cá nhân…

 

Mrs. LÊ THANH HUYỀN – CEO

Ngày sinh: 16/7/1978

Điện thoại (Zalo): 0936 322 668

Email: huyenlt@vinskills.vnhuyenvinskills@gmail.com

Facebook cá nhân: Lê Thanh Huyền

 

Mr. ĐOÀN TRỌNG HIẾU

Ngày sinh: 09/3/1986

Điện thoại (Zalo): 0932 356 993

Email: hieudt@vinskills.vnhieudt.tv@gmail.com

Facebook cá nhân: Đoàn Trọng Hiếu

Ngày bắt đầu làm việc: 01/8/2018

 

Ms. VŨ THỊ PHƯƠNG

Ngày sinh: 28/5/1996

Điện thoại (Zalo): 0352603699

Email: phuongvt@vinskills.vnvuphuong.vinskills@gmail.com

FB cá nhân: Vũ Thị Phương

Ngày làm việc chính thức:

 

Ms. NGÔ NGUYÊN HẠNH

Ngày sinh: 03/4/1998

Điện thoại (Zalo): 0973859564

Email: hanhnn@vinskills.vnngonguyenhanh3498@gmail.com

Facebook cá nhân: Ngô Nguyên Hạnh

Ngày bắt đầu làm việc: 13/7/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *