Thông tin liên hệ các sản phẩm, dịch vụ

[Nội dung chỉ dành cho nội bộ VINSKILLS]

Thông tin các đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho VINSKILLS như in ấn, đồ dùng văn phòng, thuê đồ…

Cửa hàng photo a Thịnh, chị Tâm

SĐT: 0904995980

Email: photo347htp@gmail.com

In bạt, banner Hưng Phát

SĐT: 0978303888

Emai: hungphat2010@gmail.com

Nước uống VP

SĐT: 024 3762 2255

Thay mực máy in

SĐT: 0962 968 666; 0396 017 888

Thuê ghế

SĐT: 0913 363 410; 0248 431 446

Thuê xe

SĐT: