Tập huấn công tác quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của các Trung tâm: Giáo dục kỹ năng sống, Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh, Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, trong hai ngày 01-02/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho 150 đại biểu là lãnh đạo, giáo viên của các Trung tâm: Giáo dục kỹ năng sống, Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh, Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH Huấn luyện Vinskills VN trình bày, trao đổi về các nội dung: Hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành, của Tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài chính khóa; Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống, giá trị sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Qua Hội nghị, các đại biểu đã được:

  • Tìm hiểu sâu hơn về các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài chính khóa;
  • Hiểu rõ sự cần thiết giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trong bối cảnh hiện nay để trở thành người công dân toàn cầu;
  • Hệ thống kiến thức về giá trị sống, kỹ năng sống: Giá trị sống cơ bản, phổ quát, toàn cầu và tập hợp giá trị sống – kỹ năng sống cần thiết cho học sinh và kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21;
  • Hiểu rõ về yêu cầu cần đạt được về phẩm chất, năng lực, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho từng khối học theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, theo 12 giá trị sống của UNESCO;
  • Biết nguyên tắc và quy trình giảng dạy kỹ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, 28 phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm và các kỹ thuật giảng dạy hiệu quả, vận dụng để tổ chức giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thiết kế giáo án, bài giảng theo khung chuẩn năng lực, phẩm chất, vận dụng phương pháp điều hành lớp, điều hành chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, hoạt động dưới cờ,…

Bài phát biểu cuối chương trình tập huấn của bà Phạm Thị Nhàn – Trưởng phòng GDCN và GDTX tỉnh Quảng Ninh

(Nguồn: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên – Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh)