Quảng Ninh: Tập huấn phương pháp giảng dạy kỹ năng sống hiệu quả cho các trung tâm KNS và GDTX

Vào ngày 01/12 tới đây, VINSKILLS là đơn vị được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh mời tham gia Hội nghị tập huấn công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tình, Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (HN&GDTX, GDNN-GDTX).

Với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của các Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và Trung tâm HN&GDTX, GDNN-GDTX, các chuyên gia của VINSKILLS là báo cáo viên trong chương trình Hội nghị sẽ hướng dẫn phương pháp giảng dạy kỹ năng sống, giá trị sống, tổ chức hoạt động hướng nghiệp và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho các cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn:

  • Hiểu rõ sự cần thiết giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh trong xu hướng xây dựng thế hệ công dân toàn cầu.
  • Hệ thống kiến thức về giá trị sống, kỹ năng sống: Giá trị sống cơ bản, phổ quát, toàn cầu và tập hợp giá trị sống – kỹ năng sống cần thiết cho học sinh và các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21.
  • Hiểu rõ về yêu cầu cần đạt được về phẩm chất, năng lực, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho từng khối học.
  • Hiểu và thực hiện được tiêu chuẩn người của người giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên giá trị sống, kỹ năng sống.
  • Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc và quy trình giảng dạy kỹ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
  • Nắm được 30 phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm và các kỹ thuật giảng dạy hiệu quả, vận dụng để tổ chức giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.
  • Biết cách thiết kế giáo án, bài giảng theo khung chuẩn năng lực, phẩm chất
  • Vận dụng hiệu quả phương pháp điều hành lớp, điều hành chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, hoạt động dưới cờ…

Với phương pháp cốt lõi “Học qua trải nghiệm” yêu cầu giáo viên phải thành thục trong tổ chức, hướng dẫn các trải nghiệm, bài học. Yêu cầu học sinh tham gia các trải nghiệm để từ đó thảo luận, rút ra bài học cho cá nhân. Với phương pháp này giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn tổ chức các hoạt động bám sát chu trình 5 bước.

Ngoài ra chương trình cũng định hướng theo thang đo kiến thức Bloom định hướng người học phát triển theo 2 tầng kỹ năng tư duy: kỹ năng tư duy bậc thấp (nhận biết, hiểu, vận dụng thấp); kỹ năng tư duy bậc cao (nhận biết chi tiết và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin, đánh giá giá trị của thông tin, ý tưởng, kết nối thông tin tạo giá trị mới.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/10/Ke-hoach-to-chuc-tap-huan-KNS.pdf” download=”all”]