Mức khen thưởng cho giáo viên tăng mạnh từ 01/7/2020

Hiện nay, lương của giáo viên vẫn được tính theo công thức:

Lương = Lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng

Trong đó, ngày 12/11/2019 vừa qua, Quốc hội đã chính thức chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. Thời điểm bắt đầu thực hiện là từ 01/7/2020. Vậy nên, từ thời điểm này, mức lương của giáo viên các cấp sẽ được thực hiện theo bảng lương mới dưới đây:

[pdf-embedder url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/Bang-luong-giao-vien-moi.pdf” title=”Bang luong giao vien moi”]

Trên đây là bảng lương cập nhật mới nhất của giáo viên khi mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng

Mức thưởng khen thưởng cũng được tăng cao

Từ 01/7/2020, khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng/tháng, khi đó mức lương cơ sở tăng thêm 110.000 đồng/tháng thì mức tiền thưởng dành cho các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua dành cho giáo viên sẽ tăng đáng kể như sau:

Danh hiệu thi đua cá nhân Mức hưởng x mức lương cơ sở Số tiền thưởng (đơn vị: VND)
Chiến sĩ thi đua toàn quốc 4.5 7.200.000
Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 3 4.800.000
Chiến sĩ thi đua cơ sở 1 1.600.000
Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến 0.3 480.000
Tập thể lao động xuất sắc 1.5 2.400.000
Tập thể Lao động tiên tiến 0.8 1.280.000
Cờ thi đua của Chính phủ 12 19.200.000
Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 8 12.800.000
“Huân chương Lao động” hạng nhất 9 14.400.000
“Huân chương Lao động” hạng nhì 7.5 12.000.000
“Huân chương Lao động” hạng ba 4.5 7.200.000
“Nhà giáo nhân dân” 12.5 20.000.000
“Nhà giáo ưu tú” 9 14.400.000
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 3.5 5600000
Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 1 1.600.000
Giấy khen của Uỷ ban nhân dân cấp Huyện 0.3 480.000
Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 0.15 240.000
Đảng viên xuất sắc 0.3 480.000

 

Bên cạnh đó, giáo viên dạy thể dục cũng được hưởng tiền ngoài trời tăng lên mỗi tiết sẽ là 16.000 đồng (1% mức lương cơ sở).

Việc tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng là sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên với việc tăng lương 7,38%, cùng với thời điểm Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực (01/7/2020) thì sẽ bỏ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo thì những giáo viên có phụ cấp thâm niên từ 8% trở lên tổng thu nhập có thể sẽ giảm.

Việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước dự kiến chi khoảng 61,522 tỷ để tăng lương từ 01/7/2020 nhưng thu nhập giáo viên giảm sẽ khó tạo động lực cho giáo viên, cũng như khó lòng nâng cao vai trò, vị thế người thầy cũng như nghề giáo.

Khi chưa thể trả lương theo vị trí việc làm từ 01/7/2020 (dự kiến vào 01/01/2021) thì rất mong Chính phủ xem xét hoặc là kéo dài thời gian cho giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên từ 01/7/2020 đến 31/12/2020, và từ năm 2021 sẽ trả lương theo vị trí việc làm chung cho lực lượng cán bộ công chức, viên chức cả nước.

Hoặc có thể cho cơ chế đặc thù trả lương theo vị trí việc làm cho lực lượng giáo viên kể từ 01/7/2020 để giáo viên không bị giảm thu nhập.

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, kinh tế bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng do thiên tai, dịch bệnh (nhất là dịch Corona hiện nay), việc nhân dân cả nước đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh trả lại sự yên bình cho nhân dân là điều nên làm, việc tăng lương cơ sở có thể kéo dài cũng là điều mà mọi người có thể chia sẻ.

Tuy nhiên, tăng kiểu nào đừng để tổng thu nhập của giáo viên giảm, giáo viên sẽ chạnh lòng khi mà công cuộc đổi mới tới đã bắt đầu, giáo viên sẽ là những người làm rất nhiều việc rất áp lực và mệt mỏi bên cạnh đó cũng là cơ sở, động lực để cho các em học sinh giỏi thi vào ngành sư phạm.

Giáo viên sắp được trả lương theo vị trí việc làm

Tại kỳ họp thứ 7, Luật Giáo dục đã được Quốc hội thông qua vào ngày 14/6/2019. Theo đó, bắt đầu từ 01/7/2020, mọi giáo viên phải thực hiện theo quy định của luật này.

Điều 76 của Luật Giáo dục năm 2019 nêu rõ, nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp.

Trong đó, vị trí việc làm theo quy định tại Điều 7 Luật Viên chức là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Điều này là hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách tiền lương. Lúc này, giáo viên sẽ được xếp lương theo bảng lương chức vụ hoặc bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dựa vào mức độ phức tạp của công việc…

Tài liệu tham khảo:

Nghị định Số: 91/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng