Nguyên TGĐ FPT bật mí 2 bí quyết để luôn vững vàng trong thế giới luôn biến động, mơ hồ

Các em đã nghe thấy thuật ngữ “dark factory” bao giờ chưa? Nhà máy tối là…

4 bí quyết để luôn bình tĩnh sống trong thế giới đầy biến động ngày nay

Khái niệm “VUCA” dùng để mô tả về thế giới “đa cực”, được xác lập khi…