“6 mũ tư duy” – Bí quyết tư duy sáng tạo và toàn diện hơn

“6 chiếc mũ tư duy” là một công cụ trợ giúp tư duy được TS. Edward…