Mức khen thưởng cho giáo viên tăng mạnh từ 01/7/2020

Hiện nay, lương của giáo viên vẫn được tính theo công thức: Lương = Lương cơ…

Giáo viên cần lưu ý những quy định mới quan trọng được áp dụng từ ngày 12/02/2020

Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội…

Bài giảng online phát huy hiệu quả trong giai đoạn phòng chống dịch nCoV

Trong bối cảnh ngành giáo dục cho học sinh tạm nghỉ để phòng tránh sự lây…

Chương trình giáo dục mới: phát triển 5 phẩm chất và 10 năng lực của học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông mới đưa ra yêu cầu cần đạt về 5 phẩm…

Không bắt buộc giáo viên phải có bằng sư phạm ngay khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020

Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020 sẽ mang đến nhiều thay…