Đề xuất đào tạo sinh viên sư phạm như đào tạo bác sĩ

Nhiều ý kiến cho rằng, khoảng thời gian trải nghiệm dạy học thực tiễn ở bậc…

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11/2020

Tháng 11, nhiều chính sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến giáo dục có hiệu…

Đề xuất giải pháp đối với biên chế ngành giáo dục

Bộ GD&ĐT sẽ trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 86 quy định về…

Nâng cao phẩm chất, năng lực nhà giáo với bộ quy tắc ứng xử

Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, Bộ GD&ĐT cùng…

Dạy kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho học sinh từ lứa tuổi mầm non

Bộ GDĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức…

Thầy, cô và trò hào hứng với môn học trải nghiệm

Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 được học môn học mới, trong chương…

Tốt nghiệp ĐH ngoài sư phạm muốn làm giáo viên cần học thêm hơn 30 tín chỉ

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo các thông tư quy đinh chương trình bồi dưỡng…

Chương trình lớp 1 mới: Không giao bài về nhà, giúp học sinh hoàn thành bài ngay tại lớp

Theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc tăng cường thực hiện chương trình…

Giáo viên quyết định việc cho phép học sinh dùng điện thoại trong lớp

Trường hợp học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp, Bộ GD&ĐT lý giải xuất phát từ thực tế…

Áp dụng nhiều hình thức dạy trực tuyến trong năm học mới

Ngày 11/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tạo đăng mạng lấy ý kiến góp…

Chi tiết hướng dẫn tinh giản 10 môn học trong năm học mới

Nhiều nội dung chương trình ở bậc trung học vừa được Bộ GD-ĐT công bố sẽ…

Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của các tỉnh, TP

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định…