Quy trình đăng tin bài về chương trình, lớp học

Quy trình nội bộ Vinskills: đăng tin bài lớp học trên Fanpage Kỹ năng mềm Vinskills…

Quy định, quy trình Phòng Đào tạo

Tổng hợp quy định, quy trình phòng Đào tạo bao gồm: Tiêu chuẩn tác phong giảng…