Giáo viên tiểu học cần biết 7 quy định mới này trước 20/10/2020

Ngày 20/10/2020 sắp tới là thời điểm có hiệu lực của 02 Thông tư quan trọng…

Giảm số bài kiểm tra đánh giá với học sinh THCS, THPT

Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết, hình thức đánh…

Có nhiều đổi mới trong cách đánh giá học sinh tiểu học từ 20/10/2020

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 04/09 chính thức có…

Chi tiết hướng dẫn tinh giản 10 môn học trong năm học mới

Nhiều nội dung chương trình ở bậc trung học vừa được Bộ GD-ĐT công bố sẽ…

Thông tư 32 của Bộ GD-ĐT về chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT kèm theo chương…

Xếp lương giáo viên mầm non theo 4 hạng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu…

Thông tư quy định Quản lý hoạt động giáo dục KNS và ngoài giờ chính khóa

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục…

Bộ GD-ĐT công bố hướng dẫn chi tiết giảm tải chương trình học các cấp

Chiều 31-3, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học…

Bộ GD-ĐT hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ra hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an…

Cấu trúc hệ thống giáo dục và Khung trình độ giáo dục Việt Nam

Cơ cấu hệ thống giáo dục của một nước biểu thị các tầng bậc của hệ…

Quy định mới về Hội thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi bắt đầu có hiệu lực

Ngày 12/2, Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành…

Giáo viên cần lưu ý những quy định mới quan trọng được áp dụng từ ngày 12/02/2020

Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội…