7 bước đặt mục tiêu hiệu quả và dễ dàng đạt được kết quả hơn bằng công thức SMARTER

Bạn có thường xuyên đặt mục tiêu cho mình? Nếu câu trả lời là “không” thì…