Viettel ban hành quy tắc ứng xử trên online để đội ngũ nhân sự có trách nhiệm trên môi trường số

Mong muốn đóng góp xây dựng môi trường không gian mạng văn minh, lành mạnh, mới…