Thầy, cô và trò hào hứng với môn học trải nghiệm

Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 được học môn học mới, trong chương…

Dạy học bằng phương pháp “Học qua trải nghiệm” hiệu quả với công thức 5T

Lịch sử “Giáo dục trải nghiệm” Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử (551-479 TCN) đã nói:…