Cách nhanh nhất giảm đau mỏi các vị trí phổ biến trên cơ thể là cổ, vai, lưng và các đốt ngón tay

Có 5 vị trí phổ biến mà chúng ta hay bị đau mỏi nhất, đó là…