fbpx

Hướng dẫn set up không gian và thiết bị phòng đào tạo

Hướng dẫn thiết lập không gian và thiết bị cho phòng / hội trường tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng. Không gian Bàn và ghế được sắp xếp…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên nhóm .
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bình luận
0Shares