Quy trình đăng tin bài về chương trình, lớp học

Quy trình nội bộ Vinskills: đăng tin bài lớp học trên Fanpage Kỹ năng mềm Vinskills

Quy trình đăng bài lên Fanpage

Bước 1: Thiết kế ảnh bìa album

Truy cập vào link thiết kế trên Canva và bấm Add a new page để tạo ảnh thiết kế mới.

Tiêu chí: Ảnh thể hiện hình ảnh tổng thể lớp học hoặc hoạt động đặc trưng của chương trình; kích thước hình vuông.

Thông tin trên ảnh bìa album: Tên chủ đề chương trình đào tạo (1-2 dòng); Tên đối tác hoặc học viên (1 dòng); Địa điểm và ngày tháng năm (1 dòng)

Tải ảnh (kéo thả) vào trang link thiết kế và kéo vào ảnh đang thiết kế.

Bấm nút Download để tải ảnh sau khi đã hoàn thành thiết kế.

Bước 2: Đăng ảnh và thông tin lên Fanpage

Truy cập và link và bấm Tạo album mới: https://www.facebook.com/pg/vinskills.vn/photos/?tab=albums

Đăng ảnh: tải lên ảnh thiết kế bìa album đầu tiên; sau đó tải lên ảnh lớp học đã chọn lọc

Viết tiêu đề album ảnh và mô tả: thông tin về ý nghĩa, bài học cho đối tác, học viên; thông tin ngày tháng năm và địa điểm tổ chức; thông tin về giảng viên và ekip giảng dạy; thông tin lãnh đạo đối tác tham gia (nếu có)