Quy định nội bộ VINSKILLS

Nôi quy công ty áp dụng cho thành viên nội bộ của Vinskills.

Nôi quy được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2019.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Noi-quy-cong-ty.pdf” download=”all”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *