Nhiều điểm mới trong dự thảo nâng chuẩn trình độ đào tạo mà giáo viên cần biết

Chính phủ vừa có Dự thảo (lần 3) Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Cụ thể, theo Điều 2, đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo được quy định như sau:

Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 8 (tám) năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

(Dự thảo trước đó đề xuất độ tuổi giáo viên tiểu học phải thực hiện nâng trình độ chuẩn tính từ ngày 01/7/2020, trừ thời gian đào tạo theo quy định, còn đủ 05 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu).

Bên cạnh đó, so với dự thảo trước đó, Dự thảo lần 3 Nghị định chia lộ trình nâng chuẩn riêng với mỗi cấp học, thay vì quy định chung cho tất cả cấp học.

Trong đó, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học như sau:

– Lộ trình thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030.

– Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

(Dự thảo trước đó yêu cầu bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp). 

Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh thanh toán kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên cho các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề cập đến quyền của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn như sau:

Được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian và được hỗ trợ, cấp kinh phí đào tạo theo quy định; Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục;

Giáo viên thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Điều 2 Nghị định này được miễn học phí;

Được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; Được biểu dương, khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đáng chú ý, giáo viên được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp;

Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

iểm b Khoản 2 Điều 10: Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo).

Trước đó, Giáo dục Việt Nam từng có bài phản ánh, việc nâng chuẩn trình độ giáo viên dựa trên yếu tố là bằng cấp liệu có đảm bảo công bằng, nhất là trong thời điểm vấn đề chạy bằng cấp nan giải như hiện nay?

Bên cạnh đó, nếu quy định không cho phép tuyển mới giáo viên mầm non ở trình độ trung cấp sư phạm sẽ gây khó khăn cho các địa phương còn đang thiếu giáo viên một cách cục bộ.

Ngoài ra, nhiều người cũng trăn trở, làm sao để nâng cao trình độ giáo viên một cách thực sự chứ không phải chỉ là vấn đề bằng trung cấp hay bằng cao đẳng. [2]

Tài liệu tham khảo:

[1] //thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/28273/nhung-truong-hop-giao-vien-tieu-hoc-phai-nang-trinh-do-chuan-de xuat?

[2] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nhieu-thay-co-gap-kho-khi-nang-chuan-trinh-do-post202086.gd

(Theo GDVN)