fbpx

Mô tả công việc các vị trí Phòng Đào tạo

Hệ thống mô tả công việc nội bộ các vị trí bộ phận Đào tạo của VINSKILLS. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2019 Mô tả công việc vị trí…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên nhóm .
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bình luận
0Shares