Miễn phí kho học liệu với 216 SGK, sách tham khảo, học liệu điện tử và 140.000 bài tập dành cho học sinh

Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho tất cả các Thầy/Cô giáo, học sinh phổ thông trên toàn quốc có thêm tư liệu và công cụ giảng dạy, học tập qua mạng Internet, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – NXBGDVN mở kho Sách mềm để giáo viên, học sinh được dùng miễn phí toàn bộ kho học liệu điện tử trong suốt thời gian học sinh học tập tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 (trước đây người dùng trả phí mới được sử dụng kho dữ liệu này).

Hệ thống sách mềm kèm theo kho học liệu điện tử hỗ trợ việc giảng dạy và học tập mà giáo viên, học sinh có thể truy cập sử dụng do công ty phối hợp với đội ngũ chuyên gia thuộc Trường Đại học Công nghệ – ĐH QGHN tổ chức xây dựng và phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Bên cạnh đó là Hệ thống quản lí học tập cho phép được tích hợp trong Sách Mềm giúp người dùng (giáo viên) tạo lớp học, quản lý lớp học, tùy biến khóa học chuẩn theo sách, tạo bài tập, giao bài tập, tạo bài kiểm tra, giao bài kiểm tra, chấm bài trắc nghiệm tự động; hỗ trợ giáo viên chấm bài trực tuyến với hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, quản lí kết quả học tập, gửi thông báo, nhắn tin trao đổi (giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh), giúp học sinh có thể tự ôn luyện và đánh giá bản thân.

Kho Sách Mềm hiện có hơn 216 sách giáo khoa, sách tham khảo/học liệu điện tử/ các môn/các lớp với tổng số 140.000 (bài tập/ câu hỏi).

Ngân hàng Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì môn Tiếng Anh  được chuẩn hóa theo định hướng phát trển năng lực, bám sát nội dung chương trình Giáo dục phổ thông mới, hiện có hơn 23.000 câu hỏi. Để sử dụng hệ thống Sách Mềm, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh xem tại website: sachmem.vn

Đối với các giáo viên, học sinh đã có tài khoản trên hệ thống Sách Mềm thì không phải đăng kí lại tài khoản mới. Giáo viên, học sinh chưa có tài khoản trên hệ thống Sách Mềm thì đăng kí mở một tài khoản để sử dụng.

Ngoài ra, học liệu điện tử đi kèm của bộ sách giáo khoa mới Cùng học để phát triển năng lực để hỗ trợ Thầy/Cô giáo và các cơ sở Giáo dục phổ thông trên toàn quốc tìm hiểu và sử dụng miễn phí khi giảng dạy bộ sách giáo khoa mới đã được đã mở trên website  https://sgkphattriennangluc.vn do Công ty và NXB Giáo dục đã công bố.