fbpx

Mẫu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: Mẫu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo Sử dụng: Giảng viên; Quản lý đào tạo Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên nhóm .
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bình luận
Shares