Mẫu tài liệu, quy chuẩn, công cụ

Quy định và biểu mẫu tài liệu, công cụ chuẩn của VINSKILLS

Mẫu Slide Master Powerpoint

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Mau-chuan-slide.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Slide giới thiệu VINSKILLS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/1-Gioi-thieu-VINS.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Slide giới thiệu Hệ thống triết lý và mô hình huấn luyện VINSKILLS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/1-Phat-trien-ca-nhan.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Font chữ

Font tiêu đề lớn: Barlow

Font nội dung: Roboto hoặc Arial (thường có sẵn trong máy tính)

Phần mềm, công cụ

Sơ đồ tư duy: Mindjet MindManager

Làm video bằng Camtasia

Thiết kế ảnh online: Canva.com

Thiết kế ảnh Photoshop

Mẫu Header và Footer tài liệu word

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tài-liệu-mẫu-Vinskills-2020.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]