fbpx

Mẫu STARS triển khai hoạt động tổ chức đào tạo

Tài liệu nội bộ Vinskills: Mẫu kế hoạch triển khai chương trình, hoạt động đào tạo theo mô hình STARS Sử dụng: Giảng viên; Tổ chức sự kiện; Quản lý…

Nội dung này chỉ dành cho thành viên nhóm .
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bình luận
Shares