Mẫu STARS triển khai hoạt động tổ chức đào tạo

Tài liệu nội bộ Vinskills: Mẫu kế hoạch triển khai chương trình, hoạt động đào tạo theo mô hình STARS

Sử dụng: Giảng viên; Tổ chức sự kiện; Quản lý đào tạo

Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/4.-STARS-trien-khai-khoa-hoc.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]