Mẫu phiếu tổng kết chương trình đào tạo

[Tài liệu nội bộ VINSKILLS]

Mẫu phiếu tổng kết chương trình đào tạo bao gồm nội dung, tổ chức thực hiện, kết quả đạt được.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Tong-ket-chuong-trinh.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]