Mẫu phiếu thông tin đào tạo

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: mẫu phiếu thông tin đào tạo

Sử dụng: Người tổ chức chương trình; Giảng viên

Tiêu chuẩn: như nội dung phiếu

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/1.-Phieu-thong-tin-dao-tao-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]