Mẫu phiếu đánh giá bài giảng

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: mẫu phiếu đánh giá bài giảng

Sử dụng: Giảng viên, Quản lý đào tạo

Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/3-Mau-danh-gia-bai-giang.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]