Mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh trường Tiểu học, THCS và THPT

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học gồm 4 mẫu cho trường Tiểu học, THCS và THPT giúp thầy cô giáo dễ dàng xây dựng chương trình buổi họp phụ huynh đầu năm học thật chu đáo.

Mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh trường Tiểu học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Kich-ban-hop-PH-tieu-hoc.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh trường THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Kich-ban-hop-PH-THCS.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kịch bản chương trình họp phụ huynh trường THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Kich-ban-hop-PH-THPT.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kịch bản chương trình họp Hội cha mẹ học sinh

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Kich-ban-hop-hoi-CMHS.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu slide nội dung họp phụ huynh đầu năm

Mẫu PowerPoint họp phụ huynh đầu năm học giúp thầy cô tham khảo làm bài trình bày trong cuộc họp phụ huynh đầu năm dễ dàng hơn. Nhờ đó sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức cho thầy cô.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/HOP-PHU-HUYNH-DAU-NAM-LOP-4.ppt” download=”all” viewer=”microsoft”]

(Nguồn: sưu tầm)