Download mẫu kế hoạch năm học mới

Mẫu kế hoạch năm học mới là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch trong năm học sắp tới, nắm rõ tình hình thực tế của nhà trường cũng như các chỉ tiêu đặt ra cần đạt được trong năm học mới về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh, các hoạt động Đoàn Đội, phong trào kế hoạch nhỏ,…

Mẫu kế hoạch nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học mới, do ai hay bộ phận nào thực hiện, sẽ được ban lãnh đạo Nhà trường xem xét và phê duyệt.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/mau-ke-hoach-nam-hoc.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

(Nguồn: sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *