Download mẫu Kế hoạch, kịch bản, lời dẫn chương trình khai giảng năm học mới

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng

Bản kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới này nêu rõ công việc cần làm trong lễ khai giảng, nội dung công việc từ chuẩn bị cho tới thực hiện kế hoạch…

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Ke-hoach-khai-giang-nam-hoc-moi.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Kịch bản và lời dẫn chương trình khai giảng

Kịch bản chương trình khai giảng

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/kich-ban-chuong-trinh-le-khai-giang-nam-hoc-moi.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Lời dẫn chương trình khai giảng trường Mầm non

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Loi-dan-khai-giang-Mam-non.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Lời dẫn chương trình khai giảng trường Tiểu học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Loi-dan-khai-giang-tieu-hoc.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Lời dẫn chương trình khai giảng trường THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Loi-dan-khai-giang-THCS.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Lời dẫn chương trình khai giảng trường THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/Loi-dan-khai-giang-THPT.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

(Nguồn: sưu tầm)