Mẫu kế hoạch cá nhân trong năm học của hiệu trưởng, giáo viên trường Mầm non tới THPT

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên là bảng kế hoạch giảng dạy của giáo viên theo từng tuần, từng tháng nhằm đưa ra mục tiêu phấn đấu trong cả năm học mới.

Nội dung trong mẫu kế hoạch đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giảng dạy và những kiến nghị đề xuất đối với Ban giám hiệu nhà trường để công tác giảng dạy đạt chất lượng cao hơn.

Thầy, cô tải mẫu về tại đây:

Mẫu kế hoạch của giáo viên Mầm non

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Ke-hoach-ca-nhan-GV-MN.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kế hoạch của giáo viên Tiểu học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Ke-hoach-ca-nhan-GV-tieu-hoc.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kế hoạch của giáo viên THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Ke-hoach-ca-nhan-GV-THCS.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kế hoạch của giáo viên THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Ke-hoach-ca-nhan-GV-THPT.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kế hoạch của Hiệu trưởng trường Mầm non

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Ke-hoach-ca-nhan-cua-hieu-truong-MN.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mẫu kế hoạch của Hiệu trưởng

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/Ke-hoach-ca-nhan-Hieu-truong.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

(Nguồn: sưu tầm)