Mẫu giáo án theo chuẩn của Bộ GD-ĐT

Giáo án giúp giáo viên dựa vào các mẫu giáo án để soạn giáo án cho hợp lý, phù hợp với tiến trình bài giảng.

Thầy cô tải mẫu giáo án bên dưới bao gồm:

Mẫu giáo án số 1 mới nhất, được tải nhiều nhất hiện nay

Mẫu giáo án số 2 – Mẫu 5 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mẫu giáo án số 3 – Mẫu 6 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mẫu giáo án số 4 – Mẫu 7 ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/11/mau-giao-an-chuan-cua-bo-GDDT.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

(Nguồn: sưu tầm)