fbpx

Chuỗi chương trình chuyên đề dành cho Phụ nữ

VINSKILLS thực hiện chuỗi các chương trình giao lưu, chia sẻ chuyên đề với phụ nữ trong các cơ quan, doanh nghiệp như: Nghệ thuật ứng xử và cân bằng…