Kỹ năng là gì? Kỹ năng mềm là gì? Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống

Các khái niệm

Kỹ năng

Kỹ năng là cách thực hiện một công việc thông qua đào tạo và rèn luyện theo động tác chuẩn, tiến trình chuẩn, nắm chắc bí quyết tạo hiệu quả gấp nhiều lần so với không có kỹ năng.

Kỹ năng cứng

Kỹ năng cứng là những kiến thức, kinh nghiệm đúc kết và thực hành có tính chất kỹ thuật nghề nghiệp. Kỹ năng cứng được cung cấp thông qua các môn học đào tạo chính khóa, có liên kết logic chặt chẽ và xây dựng tuần tự.

Kỹ năng mềm, kỹ năng sống

Kỹ năng mềm, kỹ năng sống là thuộc tính cá nhân, đặc điểm tính cách, tín hiệu xã hội vốn có và khả năng giao tiếp cần thiết để thành công trong các khía cạnh của cuộc sống.

Phân loại kỹ năng

Kỹ năng do đào tạo

Có nhiều kỹ năng có được nhờ tích luỹ kinh nghiệm tự nhiên hoặc do kết quả lâu dài của các hoạt động thử – sai – rút kinh nghiệm.

Có nhiều kỹ năng được hình thành thông qua luyện tập có hướng dẫn, kiểm soát và đánh giá.

Kỹ năng dựa vào trình diễn hay tính chất biểu hiện

Kỹ năng vận động: kỹ năng liên quan tới hành động.

Kỹ năng nhận thức: nhận biết sự việc, khái niệm, quy trình, lập kế hoạch, đánh giá, giám sát.

Kỹ năng cảm nhận: cảm nhận, cảm xúc, thái độ hay các mức độ chấp nhận hoặc từ chối với các cấp độ khác nhau từ tiếp nhận, đáp ứng đến đánh giá, khái quát.

Tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống

Kỹ năng mềm trong cuộc sống được hình thành từng ngày, từng giờ trong đời sống của bạn. Tuy nhiên, có những người không rèn luyện, có những người không thực sống và trải nghiệm nên sẽ không có điều gì đọng lại để suy ngẫm và trưởng thành thực sự. Có những người phát triển kỹ năng sống trở thành một nghệ thuật, ví dụ như Dale Carnegie với thuật “Đắc nhân tâm”. Bởi thế, có người có kỹ năng sống tốt, có kỹ năng sống kém và có nhiều cấp độ khác nhau trong kỹ năng này.

Kỹ năng khác hẳn với năng khiếu bẩm sinh nên chúng ta có thể học hỏi, tiếp thu và rèn luyện để đạt được.

Kỹ năng mềm cần được rèn luyện mọi lúc, mọi nơi, suốt cuộc đời, để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và quan trọng nhất là phát huy giá trị của mỗi bản thân chúng ta.