10 Khẩu lệnh tập hợp học sinh tiểu học, mầm non trật tự xếp hàng nhanh chóng

Xếp hàng là một trong những kỹ năng quan trọng và rất cần thiết trong dạy và học kĩ năng sống. Đây cũng chính là tiền đề tạo thành thói quen tốt cho trẻ sau này lớn lên ra xã hội trở thành người lịch sự, biết ứng xử văn minh nơi công cộng.

Tuy nhiên với tính hiếu động, ham chơi và hay nghịch ngợm, dường như việc tập hợp học sinh xếp thành hàng, ổn định đội hình quả là điều không hề dễ dàng đối với nhiều cô giáo. Và dưới đây là cách sẽ giúp các thầy cô giáo nhanh chóng hơn trong việc này với các khẩu lệnh, bài thơ giúp học sinh trật tự xếp hàng, ổn định đội hình.

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 1

Giáo viên: Tập hợp nhanh

Học sinh:

Nghe lời cô gọi

Các bạn đến ngay

Tập hợp thẳng tay

Đều hàng bước tới

Cô không phải đợi

Mới là trò ngoan

So hàng

Thẳng.

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 2

Một, hai, ba, bốn

Ta tập hợp nhanh

Nhìn đẹp bên trái

Nhìn đẹp bên phải

Xếp cho thật khéo

Ngay ngắn thẳng hàng

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 3

GV: Chim sơn ca

HS: Tung cánh

GV: Chim sơn ca

HS: Bay xa

GV: Chim sơn ca

HS: Về tổ.

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 4

GV: Trò ngoan, trò ngoan

HS: Dạ có, dạ có

GV: Cô cần hàng 1

HS ổn định xếp hàng: Đã xong, đã xong

GV: Cô cần hàng 2

HS ổn định xếp hàng: Đã xong, đã xong

GV: Cô cần hàng 3

HS ổn định xếp hàng: Đã xong, đã xong

GV: Cô cần hàng 4

HS ổn định xếp hàng: Đã xong, đã xong

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 5

Giờ vào lớp

Xếp hàng ngay

Vào chỗ ngồi

Nghe cô dạy

Chăm học tập

Lớp tiến đều

Trò ngoan nhiều

Vui biết mấy

So hàng thẳng tay

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 6

Alo alo alo.

Hàng một tập hợp,

Hàng hai nhanh chân,

Hàng ba có mặt,

Hàng bốn đã xong!

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 7

GV: Trò đâu, trò đâu

HS: Trò đây, trò đây

GV: Một hai ba bốn

HS: Trật tự xếp hàng

GV: Nhanh chân, nhanh chân

HS: Thẳng hàng, thẳng hàng

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 8

Cô là gà mẹ, học sinh là gà con

Đàn gà bé xíu

Cùng đi kiếm mồi

Gà mẹ ở đây

Gà con tập hợp

1, 2, 3 sang trái

4, 5, 6 sang phải

Đi ta đi tìm mồi

Về nhanh kẻo trời tối.

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 9

Vâng lời cô giáo

Chúng em xếp hàng

Ngay ngắn trước sau

Trật tự vào lớp.

Mẫu khẩu lệnh tập hợp 10

Nhanh chân, nhanh chân

Hàng một, hàng hai

Ta vào vị trí

Giãn cách đều tay

Nhìn sang bên phải

Rồi sang bên trái

Nhìn trước nhìn sau

Không chạy lung tung

Ta vào thẳng hàng.