Hướng dẫn giảng dạy Kĩ năng sống lớp 1

Bộ tài liệu hướng dẫn giảng dạy kĩ năng sống khối lớp 1 dành cho giáo viên bao gồm:

Bộ kế hoạch giảng dạy bản word

Bộ trình chiếu powerpoint

Bộ video, hình ảnh minh họa.

Thầy cô nhận bộ tài liệu tại đây:

Bộ kế hoạch giảng dạy

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2021/07/Ke-hoach-giang-dạy-Lop-1.docx” viewer=”microsoft”]

Slide bài học “Đi học đúng giờ”

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2021/07/lop-1-Di-hoc-dung-gio.pptx” viewer=”microsoft”]

Slide bài học “Làm quen bạn mới”

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2021/07/Lop-1-Lam-quen-ban-moi.pptx” viewer=”microsoft”]