Hướng dẫn đăng nhập hệ thống Vinskills

Hướng dẫn thành viên đăng nhập hệ thống nội bộ

Đăng nhập Email cá nhân

Địa chỉ: mail.vinskills.vn

Giao diện trang đăng nhập email

Thành viên có thể dùng Microsoft Outlook (máy tính hệ điều hành Windows) hoặc Mail (máy tính hệ điều hành Mac OS) hoặc app Gmail (trên điện thoại iOS và Android) để sử dụng và quản lý email cá nhân theo cách thuận tiện hơn.

Đăng nhập web vinskills.vn

Địa chỉ: vinskills.vn/login

Giao diện trang đăng nhập web Vinskills.vn

Đăng nhập Trello