Hướng dẫn mở tài khoản hệ thống học tập trực tuyến của Sở GD-ĐT Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) xây dựng hệ thống học tập trực tuyến và lưu trữ các bài học qua truyền hình Hanoi Study tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.

Sau khi triển khai thử nghiệm với 100% các trường THCS và 20 trường THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai đại trà cho tất cả học sinh khối 11, 12 trên địa bàn Thành phố có thể tham gia hệ thống ôn luyện trực tuyến.

Để việc triển khai học tập trực tuyến cho học sinh được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị trường học cấp tài khoản cho học sinh.

Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện xuất danh sách học sinh kèm mã định danh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu gành GDĐT tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

Nếu học sinh chưa có mã trên hệ thống, tại đây các trường thực hiện việc cập nhật danh sách hồ sơ học sinh để đảm bảo việc khởi tạo tài khoản cho tất cả học sinh đang học.

Tài khoản và mật khẩu cho học sinh dùng để đăng nhập vào hệ thống ôn tập trực tuyến gồm mười ký tự, thường bắt đầu là chữ số 0, chính là mã định danh học sinh trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT. Lưu ý: Tài khoản áp dụng cho hệ thống này khác với mã ESAMS của học sinh.

Các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản ôn tập của học sinh, không cung cấp tài khoản cho học sinh khác lớp hoặc ngoài nhà trường.

Học sinh ôn tập kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống Hanoi Study.

Ngân hàng câu hỏi ôn tập trực tuyến gồm 8 môn học dành cho lớp 11 và lớp 12 (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh). Mỗi môn bao gồm các bài ôn tập kiến thức theo từng bài, từng chương, học kỳ 1, học kỳ 2, ôn tập chương và ôn tập chung.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các trường Cụm trưởng THPT chia sẻ kinh nghiệm với các trường đã tham gia thử nghiệm, triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống ôn tập trực tuyến với học sinh lớp 11 và lớp 12.

(Vân Anh – Giaoducthoidai.vn)