Hà Nội: Đạt mục tiêu 100% trường học tổ chức dạy học trực tuyến

Hà Nội đặt mục tiêu 100% trường học tổ chức dạy học trực tuyến; 100% giáo viên có khả năng sử dụng, soạn giáo án, tổ chức dạy học trực tuyến – đây là nội dung trong văn bản mà Sở GD&ĐT Hà Nội vừa gửi các đơn vị trực thuộc.

Trong công văn yêu cầu tăng cường dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12-03-2020 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh:

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì tốt công tác dạy học và quản lý hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình.

Đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Khuyến khích các trường học, thầy cô giáo, học sinh có nhu cầu tự nguyện sử dụng hệ thống học qua internet của các tổ chức, cá nhân cung cấp miễn phí.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng thời giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua intemet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo, nghiên cứu, lựa chọn thực hiện tại đơn vị, đảm bảo theo đúng các quy định.

Đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học phối hợp với các tổ chức giáo dục trên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến tại đơn vị và báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục phổ thông) trước ngày 10-4-2020. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng thời giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua intemet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo, nghiên cứu, lựa chọn thực hiện tại đơn vị, đảm bảo theo đúng các quy định.

Nôi dung Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH:

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/04/441-793-bgddt-gdtrh.pdf” download=”all”]