Thư mục dữ liệu nội bộ

Folder Thư mục dữ liệu nội bộ Vinskills cung cấp tài liệu chuyên môn, làm việc như:

  • Slide giảng bài
  • Video bài giảng
  • Tài liệu lớp học
  • Tài liệu giảng viên

File lưu trữ được sử dụng qua nền tảng lưu trữ online

BẤM ĐỂ TRUY CẬP THƯ MỤC