Tải miễn phí ebook 17 phương pháp sáng tạo trong dạy học

Vinskills xin tặng thầy, cô đang giảng dạy ebook này do đội ngũ sưu tầm và chia sẻ.

Sau khi bấm vào nút download, tin nhắn Facebook của thầy cô sẽ được mở ra và tài liệu sẽ được gửi ngay lập tức.

Giới thiệu về ebook này:

Hướng dẫn chi tiết, dễ áp dụng cách triển khai 17 phương pháp sáng tạo trong giảng dạy.

Phù hợp cho giáo viên phổ thông và cũng có thể dễ dàng áp dụng cho giảng viên chuyên tổ chức chương trình đào tạo dành cho người lớn.

Sử dụng ebook này rất đơn giản bằng cách download về điện thoại, máy tính hoặc in ra thành tập tài liệu để có thể sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.